Skip to content
Home » Het belang van exitgesprekken bij het vertrek van een medewerker

Het belang van exitgesprekken bij het vertrek van een medewerker

Wanneer een medewerker besluit een bedrijf te verlaten, wordt vaak de nadruk
gelegd op het afronden van taken en het overdragen van verantwoordelijkheden.
Belangrijk uiteraard! Een ander aspect in deze fase die erg belangrijk is, is het
voeren van een open en uitgebreid exitgesprek. Dit klinkt eenvoudig, echter blijkt het
in de praktijk niet altijd zo. Erg zonde aangezien (eerlijke) feedback over de
ervaringen en redenen voor vertrek van onschatbare waarde blijken te zijn voor het
bedrijf. Laten we eens kijken waarom exitgesprekken zo belangrijk zijn.

 1. Inzicht in de organisatiecultuur: Exitgesprekken bieden waardevolle
  inzichten in de organisatiecultuur. Medewerkers die de keuze hebben gemaakt
  om te vertrekken bij het bedrijf, zullen het eerder aandurven om problemen
  aan te kaarten. Door de juiste vragen te stellen tijdens een exitgesprek,
  kunnen de bedrijfs- en leiderschapscultuur duidelijk in beeld gebracht worden
  waardoor structurele problemen aan het licht zullen komen.
 2. Verbeteren van een retentiestrategie: Door te begrijpen waarom
  medewerkers ervoor kiezen om te vertrekken, kan een strategie bepaald
  worden voor een verhoogde retentie van medewerkers. Een voorbeeld hiervan
  is om de doorgroeimogelijkheden te verbeteren door de aanpassing of
  invoering van concrete trainingen en/of loopbaanontwikkelingsmogelijkheden.
 3. Boemerang recruitment: Dit houdt het werven van voormalige medewerkers
  in. In een onderzoek van het FD (2019) geeft een percentage van 27% van de
  geënquêteerden aan weleens te zijn teruggekeerd bij hun vorige werkgever.
  Hier kan een bevredigend exitgesprek aan bijdragen. Want zowel de eerste
  als laatste indruk kan het verschil maken in het gevoel waarmee een
  medewerker terugkijkt op het bedrijf.
 4. Overdracht van kennis: Niet alle bedrijven hebben reeds een solide
  offboardingproces in stand. Voor deze bedrijven kan het exitgesprek fungeren
  als een finaal moment voor de overdracht van kennis. Tijdens het exitgesprek
  kunnen medewerkers belangrijke informatie delen over projecten, processen
  en klanten, waardoor het gemakkelijker wordt voor het bedrijf om de
  overdracht van kennis soepel te laten verlopen naar een eventuele opvolger.
 5. Positief imago als werkgever: Het voeren van respectvolle en constructieve
  exitgesprekken kan de reputatie van een bedrijf als werkgever versterken.
  Medewerkers zullen zich gehoord en gewaardeerd voelen, zelfs wanneer ze
  zelf besluiten te vertrekken, wat kan resulteren in positieve mond-tot-
  mondreclame en het aantrekken van talent in de toekomst.

Kortom, het voeren van exitgesprekken biedt inzichten in de organisatiecultuur,
helpt bij het verbeteren van retentiestrategieën, stelt problemen aan het licht die
anders verborgen zouden blijven, behoudt waardevolle kennis en versterkt het
imago van het bedrijf als werkgever.

Hoe zo’n exitgesprek aan te pakken? Hier vertellen wij graag meer over in een
volgende blog!